Ubezpieczenia

Administratorem danych osobowych jest firma D&G Finanse Sp. z o.o. 41-908 Bytom ul. Reptowska 51/20. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności (link do Polityki prywatności).

UWAGA: Klikając “Wyślij wiadomość” oświadczasz: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest firma D&G Finanse Sp. z o.o. 41-908 Bytom ul. Reptowska 51/20.

 

Polityka prywatności

I. Zawartość polityki prywatności administratora
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej http://www.dgfinanse.pl/ (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies.
3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące prywatności użytkowników usługi formularza kontaktowego
4. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej.

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest D&G Finanse Sp. z o.o. 41-908 Bytom ul. Reptowska 51/20
Z administratorem można kontaktować się:
1) Pod adresem korespondencyjnym: D&G Finanse Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie ul. Biskupa Herberta Bednorza 4.
2) Pod adresem poczty elektronicznej: biuro@dgfinanse.pl

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych
Działanie strony.
1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
Informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
3. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

Prowadzenie fanpage’a
 Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
1) Polubieniu fanpage’a;
2) Aktywności na fanpage’u;
3) Treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników;
4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usług tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
5. Okres dostępności danych statystycznych może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę narzędzia.
Działania marketingowe.
Na stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do D&G Finanse Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez D&G Finanse Sp. z o.o. nie podlegają Polityce Prywatności.


Korespondencja e-mailowa.
Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
Prawnie uzasadniony interes  Administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
Niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
Dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)

Niezapowiedziane Wiadomości.

D&G Finanse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości D&G Finanse Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Dochodzenie roszczeń.
1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz ujawnia dane osobowe użytkowników oraz dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym i treść korespondencji podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi Strony, usług IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.

V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
2) do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00;


VIII. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Spośród wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych do współpracy wybraliśmy te, które mają silną pozycję na naszym rynku, cieszą się ogromną popularnością oraz te, które stosunkowo nie dawno dołączyły do grona Ubezpieczycieli w Polsce niejednokrotnie przewyższając swoją ofertą obecne giganty ubezpieczeniowe.

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe OC, AC, ubezpieczenie mieszkania, domu, ubezpieczenia podróżne, kosztów leczenia, NNW, zdrowotne i inne pakiety. Poprzez współpracę z wieloma największymi ubezpieczycielami potrafimy ubezpieczyć wszystko od igły po helikopter.

Oferujemy również kompleksowe ubezpieczenia dla firm, grupowe, oc działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia finansowe, kontraktowe itp.

Reasumując – zanim zaczniemy cokolwiek ubezpieczać zwróćmy uwagę na to co oprócz niskiej składki firmy oferują, nie sztuką jest zapłacić mniej lecz być obsłużonym na wysokim poziomie bez obaw o brak pomocy lub stertę dokumentów do wypełnienia na wypadek szkody. Czego oczywiście nie życzymy nikomu.

OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe.

AC– Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. Dzięki niemu możesz otrzymać środki finansowe gdy to Ty jesteś sprawcą kolizji bądź gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe. Chroni także przed kradzieżą i działaniem sił przyrody jak np. pożar, powódź.

NNW– Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie Dobrowolne, obejmuje kierowcę i podróżujących z nim pasażerów.

ASSISTANCE – Ubezpieczenie dobrowolne – występuje w wielu wariantach. Dzięki niemu bezpłatnie wezwiesz pomoc drogową, naprawisz samochód na miejscu wypadku lub będziesz miał zapewnione holowanie do domu.

– Mieszkań
– Domów jednorodzinnych
– Budynków Wolnostojących
– Domków letniskowych
– Budynków w budowie
Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak np. powodzią, pożarem, przepięciem, eksplozję. Można je również rozszerzyć o kradzież, dewastację oraz odpowiedzialność OC.

Ubezpieczenie mieszkania kierowane jest do osób chcących ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu – rozumianym jako lokal znajdujący się w bloku lub domu jednorodzinnym – oraz odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego.
Ubezpieczającym może być zarówno właściciel mieszkania, jak i osoba, która je wynajmuje. Najemca lub wynajmujący może ubezpieczyć tylko własne mienie, bez konieczności ubezpieczania wszystkiego, co znajduje się w mieszkaniu.
W ofercie mamy 25 towarzystw ubezpieczeniowych – na pewno oferujemy ubezpieczenie którego szukasz.

Szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną

Ubezpieczeniu podlegają:
– stałe elementy wyposażenia mieszkania (np.: podłoga, glazura, terakota, meble wbudowane, stolarka okienna i drzwiowa)
– ruchomości domowe – majątek (np.: meble, ubrania, sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny, sportowy i biżuteria).

Pakiet ubezpieczeń, który proponujemy, obejmuje:

– ubezpieczenie wyposażenia mieszkania od kradzieży z włamaniem i rabunku,
– ubezpieczenia wyposażenia mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ubezpieczającego na terenie posesji, na której znajduje się mieszkanie.

Inne zdarzenia losowe to: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, lawinę oraz kradzież i włamanie, rabunek i dewastację po dokonanym włamaniu lub rabunku.

Główne atrybuty ubezpieczenia:

– umowę możesz zawrzeć w ciągu kilku minut w naszym biurze, w niektórych
produktach również on-line bez konieczności wizyty w biurze,
– wybierasz jeden z trzech najbardziej odpowiadających Ci wariantów
ubezpieczenia,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń odpowiedzialność jest nawet do 100% sumy ubezpieczenia za
elektronikę,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń pokrywane zostają koszty uprzątnięcia mienia po szkodzie i
naprawy zabezpieczeń mieszkania, uszkodzonych w wyniku włamania, a w
ubezpieczeniu OC koszty obrony sądowej,
– polisę otrzymujesz niezwłocznie po podpisaniu umowy,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń mieszkanie na ostatnim piętrze, traktujemy jak mieszkanie na
piętrze pośrednim,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń możesz wyrazić zgodę na automatyczne kontynuowanie umowy
ubezpieczenia – w takim wypadku dbając o Państwa wygodę co rok wysyłane
zostają dokumenty odnowieniowe

– Ubezpieczenia nieruchomości (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– Ubezpieczenie mienia (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– OC (Odpowiedzialności Cywilnej) – zawodowe oraz życiowe
– Flot pojazdów
– Ubezpieczenia grupowe – życiowe, zdrowotne
– Ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, Cargo)

Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje strategii, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej

Ochrona obejmuje szkody:
– wynikłe z następstwa niedozwolonego czynu (odpowiedzialność cywilna deliktowa)
– wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność cywilna kontraktowa)

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • OC za produkt
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego
 • OC pracodawcy i OC organizatora imprezy
 • o ochronę poza RP (z wyłączeniami)

Ubezpieczenie majątkowe dla firm i biznesu – od zdarzeń losowych

Kompleksowa ochrona majątku, trzy warianty – poziomy ochrony:

 • ‚all risk’ – wszystkie ryzyka
 • rozszerzony
 • podstawowy

Każdy z wariantów może być rozszerzony o dodatkową ochronę, np.: ubezpieczenie kosztów stałych, ubezpieczenie maszyn przenośnych, przepięcia, wandalizm, powódź, stłuczenie szyb, rozmrożenie środków obrotowych.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

W tym wariancie ubezpieczenia oprócz ryzyka kradzieży/rabunku pokrywane są koszty naprawy zabezpieczeń zniszczonych podczas włamania. Ochrona obejmuje również straty powstałe z kradzieży mienia, nawet bez wejścia sprawcy do lokalu (np. kradzież mobilnego sprzętu lub gotówki). Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, np. kradzież elementów znajdujących się poza budynkiem.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla sprzętu nie starszego niż 7 lat, przenośnego i stacjonarnego ochrona od niespodziewanych, nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń. Objąć nim można także szkody w oprogramowaniu, nośnikach danych i koszty na wynajęcie sprzętu zastępczego.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ochrona obejmuje wyposażenie oraz środki obrotowe przewożone przez Ubezpieczonego (albo na jego ryzyko) na terenie kraju. Jest możliwość objęciem ochroną większego zakresu terytorialnego. Zakres ochrony zawiera również inne zdarzenia (losowe), takie jak wypadek pojazdu, kradzież z pojazdu (lub kradzież z pojazdem).

Oprócz powyższego proponujemy ubezpieczenie podmiotów gospodarczych.

Przedmiot ubezpieczenia:

Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, mienie osób trzecich, wartości pieniężne.

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Umowy ubezpieczeń: mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, stałych elementów od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej mogą zostać zawarte pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia – odpowiedzialność do 80% ich wartości.

Zakres: ogień, przepięcie, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, deszcz nawalny, śnieg, powódź, grad, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, zalanie, lawina, dym, huk ponaddźwiękowy oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zajściem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Przedmiot: urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne, mienie osób trzecich.

Zakres: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja dokonana podczas kradzieży lub rabunku.

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia:

Przedmiot: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, rurki neonowe, reklamy i tablice świetlne, wykładziny szklane i kamienne, inne stałe elementy szklane stanowiące wyposażenie użytkowanego lokalu.

Świadczenie zostanie wypłacone z tytułu:

– Śmierci (zabezpieczenie bliskich)
– Ciężkiego zachorowania
– Trwałego uszczerbku na zdrowiu
– pobytu w szpitalu
– urodzenia się dziecka
– śmierci bliskich

Co to jest ubezpieczenie na życie ?

Umowa ubezpieczenia na życie gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia (świadczenia) uposażonym (wskazanym w umowie osobom) w wypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe (zostaje zawarta na określony czas).

W jakim celu zawiera się ubezpieczenie na życie ?

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona finansowa osoby lub osób uposażonych.
Innym celem jest spełnienie wymogów kredytu hipotecznego – bank wymaga ubezpieczenia na życie z cesją na bank.
Oba cele można połączyć, czyli wybrać taką sumę ubezpieczenia aby oprócz ochrony spłat nieruchomości chroniła również bliskich.

Czy i jak można rozszerzyć ubezpieczenie na życie ?

Jest wiele takich możliwości, najpopularniejszymi są:

 • ubezpieczenie niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitego zachorowania
 • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwego wypadku)

Jak szybko bliscy będą mogli skorzystać z świadczenia ?

Zgodnie z przepisami, od dnia zgłoszenia roszczenia, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę pieniędzy.
Suma ubezpieczenia nie należy do spadku po ubezpieczonym, zatem można z niej korzystać od razu, bez oczekiwania na długotrwałe postępowanie spadkowe.

Ubezpieczenie zdrowia to gwarancja szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek na terenie całego kraju, duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowań oraz szeroki zakres badań diagnostycznych.

Ubezpieczenia dedykowane są dla osób prywatnych oraz całych rodzin, które oczekują wysokiej jakości świadczonych usług.

 • bezgotówkowy dostęp do opieki zdrowotnej w sieci ponad 1500 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całego kraju
 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów świadczeń medycznych w wybranej placówce medycznej, jeżeli ta nie znajduje się w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych
 • gwarantowane terminy oczekiwania na wizytę: internista i pediatra – 1 dzień roboczy oraz lekarz specjalista – do 5 dni roboczych
 • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez limitów i bez skierowań, w tym również lekarzy z tytułem profesora
 • pełny zakres specjalizacji dziecięcych
 • szeroki zakres badań diagnostycznych
 • możliwość rozszerzenia ochrony o rehabilitację

– Ubezpieczenie kosztów leczenia

– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

– Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– Ubezpieczenie narciarskie

– Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego

– Ubezpieczenie uprawianie sportów podwyższonego ryzyka i ekstremalnych

– Ubezpieczenie pracy zagranicą

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży.

Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.

Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.

Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu.

Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie.

Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:

 • pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
 • przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
 • zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.

Likwidacja szkód kontakt – zgłaszanie szkód

Kontakt do działów likwidacji szkód towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwo

Kontakt

ALLIANZ

224 224 224

TUW TUZ

22 327 60 60

TUW TUW

22 545 39 50/ 801 001 003

COMPENSA

801 120 000 / 22 501 61 00

INTER UBEZPIECZENIA

801 803 000 / 22 333 77 33

GENERALI

913 913 913

AVIVA

22 557 44 44

WIENER

22 469 69 69

HDI Ubezpieczenia

502 308 308 / +48 801 308 308

HESTIA

801 107 107 / 58 555 5 555

INTERRISK

22 575 25 25

CONCORDIA
61 85 84 808

UNUM

22 329 30 99 / 800 33 55 33

LEADENHALL INSURANCE

22 380 42 40

LINK 4

22 444 44 44

MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń

801 107 108 / 58 555 62 22

SIGNAL IDUNA

22 505 65 06 / 801 120 120

PROAMA

815 815 815

PZU

801 102 102 / 22 566 55 55

PRUDENTIAL
801 386 000

UNIQA

801 597 597 / 42 666 65 00

WARTA

502 308 308

YOU CAN DRIVE

801 55 50 50 / 58 555 50 50